W pierwszej części poradnika dotyczącego języka Java, przyjrzymy się schematowi klasy – pojedynczego pliku, którego sposób tworzenia poznaliście już w artykule SeeRazo (LINK).

Przykładowa klasa:

A teraz, wyjaśnienie każdej linii kodu:
public class PierwszaKlasa – słowo public jest modyfikatorem dostępu, który kontroluje, jakie inne części programu mogą używać danego kodu. Słowo class informuje o tym, że kod poniżej jest klasą.
PierwszaKlasa to nazwa klasy – jeśli klasa ma modyfikator dostępu public, nazwa klasy musi być taka sama, jak nazwa pliku (w tym przypadku, plik nazywa się PierwszaKlasa.java). Staramy się nadawać nazwy zgodnie z konwencją mówiącą, że nazwy klas piszemy od dużej litery.

public static void main(String[] args) to linia będąca definicją metody, czyli fragmentu wykonywanego kodu. Po raz kolejny spotykamy tu znane już nam słowo public, teraz jednak pojawiło się jeszcze kilka innych. Pierwszym z nich jest static – jest on specyficznym modyfikatorem dostępu (tak, jak public), ponieważ może występować z innymi modyfikatorami. Jego działanie omówimy w przyszłości, ponieważ teraz nie jest nam ono potrzebne.
void to typ zmiennej zwracanej przez metodę. Zmienne i typy omówimy w dalszej części kursu.
Na razie możecie uznać, że static void jest koniecznym fragmentem kodu, zaś jego zastosowaniem zajmiemy się później.
main to nazwa metody. Nie bez powodu użyliśmy właśnie jej – uruchamiając program, wyszukiwana jest metoda public static void main, a więc ta metoda, którą napisaliśmy.
(String[] args) to argumenty metody. Argumentami również zajmiemy się później.

Wreszcie docieramy do momentu, w którym coś się dzieje – System.out.println("TEKST"); drukuje do konsoli tekst znajdujący się w cudzysłowie. Zgodnie z tradycją, pierwszym programem, który jest pisany przez uczących się programistów jest program wyświetlający tekst „Witaj, świecie!” („Hello, world!”) i właśnie taki program napisaliśmy.

Teraz, zapisz plik i uruchom go. W konsoli powinien pojawić się tekst:
Witaj, świecie!
lub dowolny inny, w zależności od tego, co wpisałeś między cudzysłowami.

Na koniec, mała ciekawostka:
Jeśli przy pisaniu korzystasz z programu Eclipse lub NetBeans, możesz w linii System.out.println("TEKST"); zamienić out na err, co spowoduje wyświetlenie tekstu na czerwono. Jest to zwykle wykorzystywane przy zgłaszaniu błędów – czerwony kolor się wyróżnia.

Na lekcji 2:

  • Co to są zmienne?
  • Co to są stałe?
  • Typy zmiennych: liczba, znak, tekst, boolean
  • Działania na zmiennych