Dzięki bezpłatnemu programowi NBTedit można zmienić zawartość pliku level.dat. Plik ten przechowuje podstawowe informacje o zapisie gry.

W każdym folderze – zapisie gry znajduje się wiele różnych plików, w tym plik level.dat. Zawiera on podstawowe informacje, takie jak ustawienia wybieranie przy generowaniu świata, czas od ostatniej burzy, nazwa zapisu gry i wiele innych.

Program NBTedit można pobrać klikając TUTAJ. Po uruchomieniu, wybieramy File/Open…, przechodzimy do folderu z zapisami gier. Wybieramy zapis, a następnie plik level.dat. Teraz, aby zmienić wartość danego pola, należy go dwukrotnie kliknąć, zaś po wprowadzeniu wartości wcisnąć klawisz Enter.

**UWAGA! **Przed edycją, zrób kopię zapisu – jeśli zrobisz jakiś błąd, będziesz mógł przywrócić działający zapis.

W głównym katalogu „Data” można znaleźć m. in.:

  • allowCommands (0 – komendy wyłączone, 1 – komendy włączone)
  • hardcore (0 – wyłączony, 1 – włączony)
  • raining (0 – nie ma deszczu, 1 – jest deszcz)
  • thundering (0 – nie ma burzy, 1 – jest burza)
  • GameType (0 – Survival, 1 – Creative, 2 – Adventure)
  • SpawnX, SpawnY, SpawnZ (położenie punktu spawnu)

W podkatalogu Data/GameRules można edytować zasady gry, możliwe do zmiany w trakcie rozgrywki poprzez komendę /gamerule.

Podkatalog Data/Player zawiera bardzo dużo informacji o samym graczu. Można tu zmienić łączną ilość punktów doświadczenia (XpTotal) oraz poziom gracza (XpLevel), wybrany aktualnie slot na pasku szybkiego wybierania (SelectedItemSlot), zdrowie (Health), głód (foodLevel) czy położenie gracza (podkatalog Data/Player/Pos).

W przypadku zmiany poziomu zdrowia i jedzenia, 1 poziom wyżej to połowa serca/poziomu głodu. Minimalna wartość to 0, a maksymalna to 20.

Udanych cheatów! :)