Gazeta powstaje we współpracy Dennis i Mojang, twórcą gry. Pierwszy nakład będzie miał 45,000 kopii. Będzie to pierwsza gazeta tylko w tematyce tej gry i pojawiająca się regularnie.

Dennis zawarł równie umowę z Mojang o korzystaniu ze znaków towarowych i własności intelektualnych z gry, jednak nie będzie to oficjalny licencjonowany magazyn ukazujący się co miesiąc.

Gazeta będzie skierowana głównie do graczy w wieku 7-11 i będzie kosztować £3.99.