Garść zmian w Minecraft Snapshot 18W01A do wersji Java 1.13. Czytajcie dalej!

Zmiany:
 • Dodanie części /teleport
 • Dodanie funkcji set_name do tabel łupów
 • Dodanie funkcji minecraft:load
 • Dodanie noon i midnight do /time set
 • Raporty o awariach pokazują teraz, jakie pakiety danych są włączone
 • Zmieniono wszystkie niestandardowe nazwy (bloki, elementy, encje, jednostki blokowe) na podlegające tłumaczeniu komponenty tekstowe

Poprawione bugi:
 • Bug MC-2340 – Pochodnie Redstone zgłaszają aktualizacje, gdy nie powinny, powodując niewiarygodne czasy
 • Bug MC-64836 – Moby „kontrolują” minecart, którym jeżdżą
 • Bug MC-71401 – Lista zakładek ignoruje początkową wyświetlaną nazwę graczy
 • Bug MC-112693 – Kolory zespołów tablicy wyników wykorzystują surowe formatowanie zamiast komponentów tekstowych
 • Bug MC-112742 – Nazwa nienazwanego wieśniaka jest renderowana za pomocą TeamColor zamiast prefiksu i sufiksu zespołu tablicy wyników
 • Bug MC-121331 – Klient zawiesza się podczas minimalizowania gry, gdy wyświetlane jest okno rozłączenia serwera
 • Bug MC-121379 – Funkcje, ulepszenia i tabele łupów zezwalają na inne typy plików niż .mcfunction i .json
 • Bug MC-121719 – Animacja otwierania i zamykania GUI w zaklęciach GUI jest renderowana w przybliżeniu 20 klatek na sekundę, nawet jeśli aktualna liczba klatek na sekundę jest wyższa
 • Bug MC-121759 – Komenda cząstek przedmiotu nie działa z blokami lub elementami, które czerpią swoje modele z tekstur jednostek
 • Bug MC-121804 – „/publish” może być wykonane z bloków poleceń
 • Bug MC-121889 – Animowana tekstura Interpolate powoduje awarie
 • Bug MC-121891 – Animowana tekstura ignoruje ramki
 • Bug MC-121897 – Luki w używanych ramkach animacji powodują wyrzucenie wyjątku ArrayIndexOutOfBoundsException
 • Bug MC-121913 – Pliki logów są OGROMNE (5 GB), ponieważ błędy rejestrują się w sposób ciągły
 • Bug MC-122053 – Wartość przewijania myszy/touchpada jest ignorowana
 • Bug MC-122057 – /teleport x_rotation i y_rotation są zamienione
 • Bug MC-122118 – /tp @ s ~ ~ ~ działa jak absolutny teleport, zabijając cały pęd
 • Bug MC-122188 – Pliki struktury wanilii nie są jeszcze zaktualizowane, powodując braki bloków lub pojawianie się złych bloków
 • Bug MC-122493 – Łódki spadają przez bloki, nawet gdy lekko przecinają się z wodą
 • Bug MC-123110 – Miska nie może być używana w piecu jako paliwo
 • Bug MC-123117 – Dziwne oświetlenie przez płyty/schody/ścieżki trawiaste/pola uprawne
 • Bug MC-123131 – Zbyt mały / niski obszar odbioru dla kosza i leja
 • Bug MC-123135 – Stojąc na pół bloku/schodach/ścieżce trawy/polu uprawnym daje „efekt jaskini” na niebie
 • Bug MC-123138 – Umieszczenie podwójnej trawy na dolnej połowie podwójnego bloku trawy usuwa górną połowę
 • Bug MC-123159 – Bloki poddane grawitacji (np. piasek) nie spadają, gdy blok pod nimi jest ciągnięty przez tłok
 • Bug MC-123162 – Umieszczenie ścieżki trawy pod blokiem powoduje zniknięcie bloku
 • Bug MC-123168 – Zaawansowane etykiety narzędzi ukrywają numery map
 • Bug MC-123183 – Nie można jeść przedmiotów roślinnych, patrząc na bloki
 • Bug MC-123184 – „Pick Block” na pustych donicach nie robi nic
 • Bug MC-123277 – Zbyt długie cele wyników i nazwy zespołów nie są wykrywane podczas analizowania poleceń
 • Bug MC-123305 – Tekst JSON zgłasza błąd składni, gdy JSON ma więcej niż 1024 znaki
 • Bug MC-123312 – Stoły z tablicami ciśnieniowymi w wioskach są wciąż dębowe, a nie drewniane
 • Bug MC-123322 – Konstrukcje umieszczane przez bloki strukturalne nie aktualizują bloków łączących na zewnątrz lub wewnątrz konstrukcji
 • Bug MC-123360 – /teleport stara się skorygować środek osi y
 • Bug MC-123401 – W poleceniach próbuje się odczytać stany bloków po zakończeniu poprzedniej wartości
 • Bug MC-123459 – Błąd podczas odczytu danych pack.mcmeta lub pakietów zasobów pokazuje domyślną reprezentację łańcuchów
 • Bug MC-123562 – Wymiana danych wanilii (z wyjątkiem tagów) nie działa na urządzeniach Apple

Pamiętajcie, że zmiany mogą spowodować błędy w waszych światach, więc warto wgrać je z kopią zapasową, żeby nie stracić niczego ważnego!