Kolejne krótkie nowinki w sprawie Minecraft Snapshot 17W46A.

Zmiany:
  • Więcej poprawek do modelu konia
  • Kolejny prototyp nowego interfejsu (nie jest jeszcze skończony).
  • Nowa komenda /datapack
  • Interfejs działający dla wielu graczy!

Bugi:
  • MC-121658 – Uruchomienie sieci LAN z włączonymi cheatami nie umożliwia oszustw dla pierwszego gracza
  • MC-121691 – /teleportacja z obrotem nie działa
  • MC-121694 – Moby przywoływane przy użyciu /summon nie mają broni
  • MC-121754 – /ban już nie wykopie zbanowanego gracza
  • MC-121756 – Próba dodania celu tablicy wyników przy użyciu już użytej nazwy pokazuje nieodpowiedni błąd
  • MC-121791 – Wyjątki w gameLoopFunction powodują awarię serwera

Pod tym adresem znajdziecie więcej informacji odnośnie komend Datapack.

Aby zainstalować snapshot, otwórz program uruchamiający i przejdź do zakładki „Launch options”. Zaznacz pole „Enable snapshots” i zapisz. Aby przełączyć między migawką i normalną wersją, możesz znaleźć nowe menu rozwijane obok przycisku „Play”. Utwórz kopię zapasową swojego świata lub uruchom grę w innym folderze (na stronie „Launch options”).

Pamiętajcie, że wszystkie bugi warto zgłaszać bezpośrednio do Mojang na adres bugs.mojang.com. Bez waszej pomocy mogą ich nie wykryć i tym samym nie móc naprawić :)