Aktualizacja czwartkowego snapshota.

• Naprawiono 10 błędów

• Naprawiono problem z desynchronizacją przedmiotów podczas używania skrzynek lub innych pojemników.

• Naprawiono problem z zawieszaniem się mobów po uderzeniu przez gracza.

Linki do snapshota:

• Klient

• Serwer – JAR / Serwer – EXE