Tym razem snapshota dostaliśmy zamiast w czwartek, w środę – z informacji ze strony mojang.com wynika, iż chcą jak najszybciej naprawić ewentualne błędy i zabrać się ostatecznie za wydanie wersji 1.4. W tej wersji testowej dane nam będzie przetestować dosyć sporą nowość jaką jest możliwość blokowania sygnału repeaterów oraz możliwość naprawiania przedmiotów przy użyciu materiałów z których zostały stworzone.

Minecraft Snapshot 12w42a

 • Dodano możliwość ukrycia IP serwera
 • Zmieniono mechanikę repeaterów - Od teraz można zablokować go przy pomocy repeatera ustawionego obok repeatera przesyłającego sygnał redstone

 • Kowdało jest teraz tańsze do stworzenia – nowy sposób jego stworzenia to 3 bloki żelaza w pierwszym rzędzie,  sztabka żelaza po środku w drugim rzędzie oraz 3 sztabki żelaza w dolnym rzędzie. - Pomniejsze modyfikacje wizualne
 • Można od teraz naprawiać przedmioty zużywając przy tym surowca z którego zostały stworzone
 • Zmniejszono koszt doświadczenia
 • Niestandardowe nazwy przedmiotów są teraz pochylone

 • Nietoperze nie ingerują od teraz w otoczenie (nie aktywują płytek naciskowych, nie niszczą pól)

 • Zaktualizowano pliki językowe

 • Naprawiono kilka błędów - Naprawiono błąd związany z niemożliwością usunięcia kowadła przy jego zrzuceniu z wysokości 6 klocków gdy jest mocno uszkodzony
 • Naprawiono błąd powodowany kopaniem w dół pod siebie i przenikaniem gracza w bloki
 • Naprawiono możliwość podpalania innych graczy enchantem Fire Aspect na serwerach z wyłączonym PVP
 • Naprawiono otrzymywanie obrażeń przy upadku z niskiej wysokości
 • Naprawiono crashowanie gry przy jednoczesnym używaniu F3+H oraz przesunięciu kursora nad zapełnioną mapą
 • Naprawiono crashowanie gry przy zwiększaniu okna gry w czasie gdy otwarty był GUI kowadła
## Minecraft Snapshot 12w42a

Klient Serwer