Tym razem mamy do czynienia głównie z usprawnieniami inteligencji – zarówno mobów jak i bezużytecznych póki co Villagerów, którym pracownicy Mojangu prawdopodobnie przygotowywują grunt pod możliwość integracji z graczem.

W tym tygodniu niestety bez prezentacji, download w rozwinięciu.

Lista zmian Snapshot 12w06a

  • Drzwi prawidłowo wykrywają swój stan (otwarty/zamknięty)
  • Podwójne drzwi postawione na nowo po aktualizacji będą działać jak dawniej
  • Wieśniacy są bardziej społeczni oraz wchodzą do domów w razie deszczu i nocy
  • Zombie atakują wieśniaków
  • Zombie niszczą drzwi na poziomie Hard i Hardcore
  • Koty otrzymały swój unikalny dźwięk
  • Poprawiony ruch stworzeń wodnych
  • Dodano rzadkie dropy mobom typu łuk ze szkieletu czy miecz z zombie

Download Minecraft 12w06a

Klient Serwer