Dziś ostatni dzień konkursu!

Jedziecie na tegoroczne PGA? Jeśli tak, to mamy dla Was świetną wiadomość – organizatorzy targów zaproponowali nam zorganizowanie konkursu, w której nagrodami są dwie wejściówki oraz jedna VIP! Na organizację konkursu oczywiście się zgodziliśmy – zadanie konkursowe jest proste i typowe dla Minecraftowego świata – zbudować obiekt wyznaczony przez nas na specjalnie przygotowanej mapie serwera freebuild.pl!

Regulamin konkursu oraz wszelkie informacje dostępne w rozwinięciu.

Konkurs PGA – Zbuduj Wieżę Górnośląską!

Reguły konkursu są proste – jak już się pewnie domyśliliście, należy zbudować budowlę widoczną na powyższych zdjęciach. I tak, należy także zawrzeć okrągłą podstawę :)

Zwycięzca zostanie wyłoniony zarówno przez nas, jak i ekipę PGA, zaś Wasze prace zostaną udostępnione pod koniec konkursu w osobnym wpisie.

Regulamin konkursu

**1. Postanowienia ogólne:**
 
1.1 Organizatorem konkursu jest Minecraft.pl, nagrody są sponsorowane przez Poznań Game Arena
 
1.2 Konkurs odbywa się w dniach od 19.10.2012 – 22.10.2012
 
1.3 Nagrodą w konkursie jest wejściówka VIP uprawniająca do wejścia na pierwszy dzień targów oraz dwie wejściówki
zwykłe pozwalające na wejście na weekend
 
1.4 Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu
 
1.5 W konkursie nie mogą wziąć udziału krewni Organizatora
 
 
 
**2. Organizacja konkursu**
 
2.1 Konkurs odbywa się na serwerze Freebuild serwisu Minecraft.pl,
dostępnym pod adresem freebuild.pl
 
**2.1.1 Do wejścia na serwer wymagane jest wykupione wcześniej konto do gry – nie wspieramy piractwa.**
 
2.2 Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić swoją kandydaturę w
temacie pod adresem podanym w punkcie 2.3 i poczekać do czasu
przydzielenia miejsca na budowę
 
2.3 [http://forum.minecraft.pl/topic/17621-zgloszenia-do-konkursu-pga/](http://forum.minecraft.pl/topic/17621-zgloszenia-do-konkursu-pga/#entry97040)
 
2.4 Nie ma ograniczeń co do stylu – budowlę konkursową można zrobić w
dowolny sposób dowolnymi materiałami.
 
2.5 Przydzielone miejsce to kwadrat 59×59
 
2.6 Nie ma możliwości wstawienia gotowej już budowli na serwer – musi
być ona stworzona od zera na mapie naszego serwera
 
2.7 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone nie później niż we wtorek 23
Października
 
2.8 Zadaniem uczestników jest zbudowanie pawilonu 11, Iglicy, w Minecrafcie. Jego zdjęcia znajdują się nad regulaminem.
 
 
**3. Nagrody**
 
3.1 Nagrody są fundowane przez Poznań Game Arena
 
3.2 Nagrody są przyznawane tylko za pierwsze 3 miejsca.
 
3.3 Nagrodami są:
 
-Za pierwsze miejsce wejściówka VIP
 
-Za drugie oraz trzecie miejsce wejściówka weekendowa
 
3.4 O sposobie odbioru nagrody uczestnik zostanie powiadomiony po
zakończeniu konkursu
 
 
 
**4. Postanowienia końcowe**
 
4.1 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w kwestiach niezmieniających istoty konkursu.
 
4.2 Budowle zostaną ocenione przez Organizatora oraz przedstawicieli Poznań Game Arena.
 
4.3 Oceniany będzie efekt artystyczny, wykonanie oraz pomysł.