W dzisiejszym wpisie dowiesz się jak stworzyć własne receptury craftingu.

![](http://i42.tinypic.com/2h57m9f.jpg)Bukkit Plugins – Receptury Craftingu
Wyróżniamy dwa typy receptur. Cytując minecraftwiki

„Receptury mogą zostać odbite w pionie i dzielą się na dwa typy: określone i nieokreślone. Określona receptura to np. łuk, który musi mieć patyk i nici w odpowiednich miejscach. Nieokreślona, np. oko pająka może mieć składniki gdziekolwiek na polach craftingu.”

Kod dla stworzenia nowej receptury wygląda tak:

![](http://i43.tinypic.com/6z7bxy.jpg)Kod
** ShapedRecipe cBlock = new ShapedRecipe(new ItemStack(** // ShapedRecipe tworzy recepturę typu pierwszego – każdy ze składników musi być w określonej pozycji którą ustalamy wcześniej. Definiujemy tutaj też nazwę naszej receptury w moim przypadku ‚cBlock’.
**Material.SADDLE)).shape(”   „, „*%*”, ”   „)** // Wybieramy co będziemy tworzyć, dalej kod odpowiada za całe pole craftingu .shape(„1pole 2pole 3pole „, „1pole 2 pole 3 pole”, „1 pole 2pole 3pole  „) kolejno 3 liniom w stole craftingowym. Jeśli chcemy zostawić puste po prostu wpisujemy trzy spacje.
**.setIngredient(‚*’, Material.SNOW_BLOCK)** **.setIngredient(‚%’, Material.DIAMOND_BLOCK); **// Kolejno definiujemy nasze składniki – ich symbole muszą być takie same jak zdefiniowaliśmy to wcześniej.
**getServer().addRecipe(ice); **// Dodajemy naszą recepturę
![](http://i43.tinypic.com/53n61e.jpg)![](http://i42.tinypic.com/261yr7a.jpg)![](http://i42.tinypic.com/2eaj7yw.jpg)![](http://i43.tinypic.com/2e5pm4x.jpg)
Ostatni kod to właśnie receptura nieokreślona, to znaczy że składniki które wybierzemy mogą znaleźć się w każdym z pól craftingu. (Przykład z Lapisem) Zwróć uwagę gdzie zmieniamy kod aby otrzymać więcej niż jeden przedmiot, widać to w przykładzie z CommandBlokiem.
Na koniec dodajemy do onDisable
![](http://i43.tinypic.com/6z7bxy.jpg)Kod
public void onDisable() { PluginDescriptionFile naszPlik = this.getDescription(); this.naszlogger.info(naszPlik.getName() + ” zostal wylaczony!”); ** getServer().clearRecipes();** }
Nowe receptury możecie tworzyć dla każdego przedmiotu w grze, miłej zabawy :)