## **Mojangostrzega! ZmodyfikowanelauncheryorazmodyfikacjeserwerówMinecraftmogąwykraść hasła i nietylko!**

Notch oficjalnie ostrzegł graczyumieszczającnaswoimbloguwpis o możliwychkradzieżachkontczyinnych, poufnychinformacjizapośrednictwemmodyfikacjigrypochodzących z niepewnych źródeł.

Notch piszewyraźnie, żeczęśćzainstalowanychmodyfikacjimożeuzyskać CAŁKOWITY dostęp do twojegokomputera! Notch prosigraczy o upewnianiesię, czyinteresującenasmodyfikacjepochodzązesprawdzonych źródeł. Dotyczy to i klientówgry (launcherów) orazmodyfikacjiserwerówgry.

Zaznaczajednocześnie, żesamemuniewiejakiekonkretnemodyfikacjemogąszkodzić.

* *